SZENTENDREI MÓRICZOS

ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETE

 
2017.06.23.
 
 

HORVÁTH VILMOS, ELNÖK
BESZÁMOLÓJA A
KÖZGYŰLÉSÉRŐL      2017. május 12-én, pénteken megtartottuk éves rendes közgyűlésünket.
      A közgyűlés határozatban fogadta el a 2016. évi mérlegbeszámolót, a közhasznúsági mellékletéttel együtt, és megállapította, hogy a mérlegbeszámoló 626 ezer forint mérlegfőösszege, valamint a 83 ezer forint mérlegszerinti eredménye alapján, az egyesület megfelel a közhasznúsági kritériumoknak.Engedjétek meg, hogy mielőtt megosztom veletek idei terveinket, programjainkat, röviden összegezzem az elmúlt év eseményeit.

      Szintén határozatban került elfogadásra a 2016. évi költségvetése teljesítése, amely kiemelt adatai:
      2016. évi bevételekből a magánszemélyek adománya 488 ezer forint volt, ami az előző évekhez képest megkétszereződött. Az 1%-os támogatás is megduplázódott, 126 ezer forintot könyvelhettünk el. Az adományokért a közgyűlés határozatban fejezte ki köszönetét.
      2016. évi kiadásokból, a bevételek növekedésének köszönhetően a szociális támogatások összege is jelentősen nőtt. 498 ezer forintot fordíthattunk szociális támogatásra, így a támogatottak létszámát és a támogatások formáját is bővítettük. A hagyományos pénzadományok mellett, ebben az évben is nyújtottunk tűzifa támogatást. Szeptemberben beiskolázási támogatást, évvégén átlagosan 15 ezer forint pénzadományt adtunk a diákoknak.

      A közgyűlés megtárgyalta a 2017. évi költségvetést is, amit 954 ezer forint bevételi összeggel és 951 ezer forint kiadási összeggel határozatban fogadott el. A beszámoló, a 2016. évi költségvetés teljesítése, valamint a 2017 évi költségvetés tervezet dokumentumai a honlapunkon megtalálhatók, részleteiben is olvashatók.

      Az elnökség tájékoztatást adott a 2017. évi munkatervről. Őszre tervezett programok között az alábbi célok szerepelnek:
1. Szeptember: kirándulás - városnézés vagy túra a visegrádi hegységben, az egyesületi turisztikai klub vagy szakosztály megalakítása. Csapatépítő program szervezése.
2. Október: karitatív célú öregdiák találkozó.
3. November: Hajdú János kézilabda edző és sport menedzser életpályájának bemutatása.
4. December: ötórai tea volt tanárainkkal.
5. Több közös rendezvény a gimnáziummal és a diáksággal, illetve ismeretterjesztő előadások szervezése a diákok, érdeklődők részére.
Szentendre, 2017. május 21.

Horváth Vilmos, elnök (1972.)